ALİ ÇETİNKAYA

MATEMATİK & GEOMETRİ

ÖZEL DERSİNDE ÇOK ÖZEL İSİM

Cep Telefonu :

0555 731 93 10

BAŞARILI
OLMAK
İÇİN ;

BAŞARIYI
İSTEMEK,

DÜZENLİ
ÇALIŞMAK ,

DİSİPLİN ,

UZMAN
YARDIMI
GEREKLİDİR .
6.sınıf      7. sınıf      8. sınıf     9.sınıf     10.sınıf    11.sınıf     12.sınıf    Geometri     Bizim isteklerimiz     iletişim
Başarılı olmak için nasıl çalışmalıyız ?     

KPSS'ye girecek üniversite öğrencileri tıklayınız.

Bütünlemeye kalan ilköğretim ve lise öğrencileri tıklayınız.

Sene sonu not yükseltme sınavına girecekler.
ÖZEL DERS BİLGİSİ İÇİN
      
Kullanıcı Girişi
Ad :
Şifre:
İlköğretimde Yeni Eğitim Sistemi Nasıl Olacak ?
    Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı yeni sistem sayesinde öğrencilerin arkadaşları ve aileleri ile daha çok vakit geçirebileceğini belirtti. Ayrıca uygulama ile sınava geç kalma , hastalıktan dolayı sınava girememe gibi kaygıları ortadan kaldırdıklarını belirtti. Sistemin uzun yıllardan beri üzerinde çalışılan ve alt yapısı hazırlanan bir çalışma olduğunu belirten Nabi Avcı “Okul ve sınıftaki kazanımları ön plana çıkarıyoruz." dedi. Uzun vadede öğrencilerin orta öğretim kurumlarına yerleşmede sadece eğitim öğretim süreci değil onların sosyal sanatsal ve sportif etkinliklerinin değerlendirildiği ve bu yeteneklerin güçlendirildiği bir çalışmayı hayata geçiriyoruz.” diye konuştu.
     2013 - 2014 eğitim - öğretim yılından başlayarak 6 temel ders için 8. sınıfta öğretmen tarafından dönemsel olarak yapılan sınavlardan bir tanesi merkezî olarak gerçekleştirilecek. Merkezi değerlendirme kapsamında şu dersler yeri alıyor; “Fen ve teknoloji, matematik, Türkçe, yabancı dil, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük.”
Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı yeni sistemdeki modelin temel niteliğinin , öğrenci başarısını anlık bir performansa dayalı olarak değil, geniş bir zaman dilimine yayarak ölçmek olduğunu ifade etti.
Modelin amaçları şu şekilde sıralandı:
-->  Öğrenci, öğretmen ve okul ilişkisini güçlendirmek.
-->  Eğitim sürecinde öğretmenlerin ve okulun rolünü daha etkin kılmak.
-->  Ülke çapında müfredatın eş zamanlı uygulanmasını sağlamak.
-->  Sınav kaygısını sürece yayarak azaltmak.
-->  Öğretmenin mesleki performansını artırmak.
-->  Okul dışı eğitim kurumlarına yönelik ihtiyacı azaltmak.
-->  Öğretim programlarının uygulanmasını ve öğrenci kazanımlarını objektif bir şekilde izlemek ve değerlendirmek.
-->  Başarı değerlendirmesini sürece yaymak.
-->  Telafi imkanı sağlayarak tek sınavdan kaynaklanan olumsuzlukları azaltmak.
-->  Öğrencilerin okula devamsızlığını en aza indirmek.
-->  Orta ve uzun vadede öğrencinin ders dışı sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerini değerlendirmek.
     MODEL NASIL UYGULANACAK ?
    2013 - 2014 eğitim - öğretim yılından başlayarak altı temel ders için 8. sınıfta öğretmen tarafından dönemsel olarak yapılan sınavlardan bir tanesi merkezi olarak gerçekleştirilecek. Merkezi değerlendirme kapsamındaki şu dersler yeri alıyor; “Fen ve teknoloji, matematik, Türkçe, yabancı dil, din kültürü ve ahlâk bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük”
    Merkezî değerlendirmeler, her dönem 2 yazılısı olan derslerden birincisi, 3 yazılısı olan derslerden ise ikincisi olmak üzere, akademik takvime göre işlenen müfredatı kapsayacak şekilde yapılacak.
    Merkezî değerlendirmeler her dönem iki okul gününe yayılarak yapılacak, o günlerde okullar tatil edilecek. Sorular çoktan seçmeli (4 seçenekli) olacak. Yanlış cevaplar doğru cevapları götürmeyecek. Merkezi değerlendirmeler orta ve uzun vadede açık uçlu soruları da içerecek hale dönüştürülecek. Öğrenciler merkezi sınavlara olağanüstü haller dışında kendi okullarında girecek. Sınavda görevlendirilecek öğretmenler kendi okullarından farklı bir okulda görev yapacak. Geçerli bir mazereti sebebiyle merkezi sınava giremeyen öğrenciler için önceden belirlenen bir hafta sonunda mazeret sınavı yapılacak. Mazeret sınavı, belirlenen sınav merkezlerinde yapılacak.
    ORTAÖĞRETİME YERLEŞTİRMEDE ESAS ALINACAK PUAN NASIL HESAPLANACAK ?
    Öğrencinin 6, 7 ve 8. sınıf yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasının yüzde 30’u ile 8. sınıf ağırlıklandırılmış merkezi sınav puanının yüzde 70’inin toplamı, yerleştirmeye esas puanı oluşturacak. Yılsonu başarı puanı, not ile değerlendirilen tüm derslerin ağırlıklı yılsonu puanlarının o dersin haftalık ders saati sayısı ile çarpımının o sınıfa ait haftalık ders saatleri toplamına bölümünden elde edilen puanı ifade edecek. Ağırlıklandırılmış merkezi sınav puanı, öğrencinin altı temel dersten girdiği merkezi sınavların ağırlık katsayılarına göre hesaplanan puanını ifade eder.
    Ortaöğretime geçiş sisteminde öğrencilerin yerleştirme esas puanlarının eşit olması durumunda, ilk olarak tercih önceliği, ardından sırasıyla 8, 7 ve 6. sınıflardaki yılsonu başarı puanı yüksekliği ve okula özürsüz devamsızlık oranının azlığı göz önünde bulundurulacak.
    Yeni sistemin bu yıl 8. Sınıflara, önümüzdeki yıl 7.ve 6. sınıflara da uygulanması planlanıyor.
Özel derslerde öğrencinin aklına takılan sorulara anında cevap bulması , zaman kaybetmesini önleyerek öğrenme arzusunu artırmaktadır.
Dersi yalnız çalışan öğrencinin konunun zor noktalarını anlayabilmesi için çok fazla efor sarfetmesi gerekirken özel derste bu efor minimum seviyeye indirilir ve dersten sonra öğrencinin çokça soru çözmesi istenir.
Öğrencinin çözemediği sorular çözülerek eksikleri giderilir.Bu şekilde öğrencinin normal bir çalışma ile üst başarı grubuna girmesi amaçlanır.
Matematik ve Geometri derslerini hiç bu kadar kolay anlamamıştık demeniz için telefon numaramız aşağıdadır.
Bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız : 0 555 731 93 10
copyright©videomatematik.comMatematik Öğretmeni Ali Çetinkaya

Geometri Öğretmeni Ali Çetinkaya

Neden Özel Ders ?

Özel Ders

İzmirde Özel Ders

Özel Ders Verilir

Özel Ders öğretmeni Ali Çetinkaya

Özel Geometri Dersi

Özel Matematik Dersi

Matematik Öğretmeni

Geometri Özel Dersi4+4+4 ile ilgili açıklamalar

Olgunluk Sınavı Açıklaması.

Eğitimcilerin Görüşleri

ORTA ÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVINA ELEŞTİRİLER AŞAĞIDAKİ LİNKLERDE

Eğitim İş Keşan Temsilciliği

Eğitim Sen

Abbas Güçlü

Tepedeki Ağaç

Türkiye Eğitim